درباره من

هومن هوشیاری

مربی و نویسنده/مترجم

تجربه بیش از یک دهه مدیریت در سازمان های بزرگ اقتصادی و خدماتی، به من آموخت که بزرگترین خلاء و نقصانی که همیشه سد راه پیشرفت و آبادانی سازمان ها می شود نه امکانات، بلکه نادیده گرفتن افکار، ایده ها و خلاقیت های فردی  و در کل فلسفه بهروزی و توانمندسازی است که ناشی از عدم آگاهی و ارائه آموزش های لازم می باشد.

در واقع کارگاه های شکارچی ایده معجزه نمی کند اما افراد را با مفاهیم بلند و تأثیرات شگرفت نوآوری و خلاقیت آشنا می کند و آن ها را وا میدارد که از این خوان گسترده ربانیکه همه بر آن میهمانیم به نحو قابل توجهی در راستای پیشرفت شخصی و سازمانی استفاده کنند.

پس از ترجمه چندین جلد کتاب تخصصی در زمینه نرم افزار، سخت افزار و شبکه و فعالیت تخصصی در این راه به عنوان مدیر فناوری اطلاعات و ارائه اموزش های مختلف در این زمینه، اکنون خوشحالم که توانسته ام پای در عرصه هیجان انگیز و ناآشنایخلاقیت بگذارم و از خداوند منان طلب یاری میکنم.

کتاب شکارچی ایده نیز تحفه ای است که ارزش خواندن دارد و می تواند بیش از زمانی که از شما جهت خواندن طلب میکند، هدایا و ارزش های فراوانی را به دامان شما سرازیر کند.

 

فلسفه من

انسان داراي مجموعه‌اي از توان‌هاست که براي زندگي به همه آن‌ها نياز دارد و فقدان هر يک موجب بروز نقصاني در زندگي آن مي‌شود. اين قوا و توان‌ها ظرفيت‌هاي بالقوه‌اي هستند که لازمه ماهيت انساني به شمار مي‌آيند و با فراهم شدن شرايط و زمينه‌ به تدريج فعليت مي‌يابند. فعليت يافتن همه قوا به شکلي معتدل شرط ضروري دستيابي به سعادت و بهروزي است.
هر قوه‌اي براي فعليت يافتن، به يک عنصر فعال و نيروي محرک نياز دارد. نفس انسان في‌نفسه « موجودي فعال» است؛ بنابراين فعال بودن آن سبب مي‌شود به طور کلي قواي انساني در نتيجه فرايند طبيعي زندگي و با مساعد بودن شرايط و نبود موانع فعليت يابند. برخي از قوا با توان‌هاي انسان در نتيجه رشد طبيعي جسمي فعليت مي‌يابند، برخي ديگر در نتيجه ارتباط اجتماعي و برخي با تمرين و ممارست و يا تعقل. اما گاهي موانع موجود و يا محروميت از زمينه‌هاي ضروري و يا محيط نامساعد مانع از فعليت يافتن اين قوا مي‌شود که لازم است اين وضعيت برطرف شود تا توان‌ها فعليت يابند. افرادي در جامعه وجود دارند که به دليل عدم رعايت عدالت در تعريف جايگاه‌شان و يا دلايلي مانند محروميت‌هاي شغلي و خانوادگي يا تحميل شرايط اجتماعي در جامعه عملاً هيچ فرصت و زمينه‌اي براي ساختن زندگي مناسب ندارند. براي ارتقاء زندگي فردي اين افراد و بازتعريف عادلانه جايگاه ايشان لازم است توان‌هاي وجودي ايشان با کمک و ايجاد شرايط پيراموني فعليت يابد تا بتوانند زندگي مطلوب مورد نظر خود را شکل دهند. اين رهيافت با دقت زياد درصدد است قوا و توان‌هاي انساني بالقوه موجود در افراد را شکوفا کند تا افراد به واسطه کسب آن‌ها بتوانند ملزومات لازم براي زندگي خوب و مناسب با شأن انساني را با عامليت خود فراهم کند.
براساس اين فلسفه، گروه شکارچي ايده معتقد است سازمان به عنوان يک جامعه نمونه اما مؤثر، اين قابليت را در بازتعريف جايگاه افراد تحت حمايت خود دارد که با ايجاد شرايط مطلوب، زمينه مشارکت ايشان را فراهم کرده و براساس بازخورد اين کنش، در جهت رسيدن به جايگاه واقعي و شکوفندگي کامل حرکت کند.

 

همکاری ها

logo

logo

logobehjatabad
logosanaie

logonosrat