کارگاه حل معضلات سازمانی

کارگاه ایده یابی جهت حل معضلات و مشکلات سازمانی
کارگاه ايده‌يابي بر تکنيک‌هاي مختلف خلاقيت و ايده‌يابي مبتني است و زمينه توليد صدها ايده را براي رفع معضلات، مشکلات و مسائل سازماني در سريع‌ترين زمان ممکن (حين برگزاري کارگاه) مهيا مي‌کند. در اين کارگاه با تکیه بر تکنيک‌هاي خلق ايده، حس تفکر و ايده‌پردازي هر يک از کارشناسان، مديران و تمام شرکت‌کنندگان به گونه‌اي برانگيخته مي‌شود که مسائل، پروژه‌ها، فرصت‌ها و فعاليت‌هاي نيازمند بهبودي سازمان را در معرض بارش ايده‌ قرار مي‌دهند و به فراخور جمعيت حاضر، براي هر يک از موارد مطروحه چند ده ايده ارائه مي‌شود.

کارگاه ايده‌يابي در واقع فرايندي دو مرحله‌اي است که شامل دو بخش می باشد
۱- برگزاري کارگاه
۲- تجزيه و تحليل ايده‌هاي حاصله از آن

بخش اول کارگاه به صورت عملي در يک روز برگزار مي‌شود و بر پايه مشارکت شرکت‌کنندگان استوار است. بخش دوم اين فرايند که پس از اجراي کارگاه آغاز مي‌شود شامل پالايش و جداسازي ايده‌هاي کسب شده است و بسته به تعداد ايده‌هاي استخراجي، زمان متفاوتي (بين يک تا چند هفته) را به خود اختصاص مي‌دهد.

اين کارگاه در تلاش است با مشارکت و همراهي کارکنان سازمان، بر موارد زير تمرکز کرده و براي هر يک از آن‌ها راه‌حل‌هايي کارا و نوآورانه کسب کند:
معضلات: مسائل سازماني‌اي که به دلايل مختلف در سطح زمان خودنمايي کرده و سازمان در پي رفع آن‌هاست. اين مسائل ممکن است مسائلي کليديي باشند که ديرزماني است در سازمان به وجود آمده اما تا کنون راه‌حلي براي آن پيدا نشده و يا به دلايل مختلف سازمان درصدد رفع آن‌ها برنيامده است. کارگاه ايده‌يابي فرصتي مناسب براي رفع اين گونه مشکلات است.
کارها و فعاليت‌هاي بهبودبخش: کارها و فعاليت‌هايي که نياز به بهبود دارند در اين دسته از موضوع قرار مي‌گيرند. اين نوع فعاليت‌ها با پرسش‌هايي مانند چگونه مي‌توانيم اين کار را سرعت بخشيم؟ چگونه مي‌توانيم ضايعات را کاهش دهيم؟ چگونه مي‌توانيم کيفيت را بهبود بخشيم؟ شناسايي مي‌شوند.
پروژه: پروژه‌هايي که سازمان به شکلي مستقيم و يا غيرمستقيم با آن‌ها درگير است و يافتن راهي مناسب و بهينه در انجام آن‌ها براي سازمان داراي اوليت است.
فرصت‌ها: هر شرايط، تغيير يا محصولي جديد را مي‌توان به عنوان فرصتي در نظر گرفت که نيازمند ايده‌هاي خلاق است. اگر موضوعي باشد که به نظر مي‌رسد داراي پتانسيل استفاده نشده‌اي است، مي‌توان آن را به عنوان فرصتي خاص در نظر گرفت.

دست‌آوردهاي کارگاه ايده‌يابي
۱- ايجاد شرايطي مطلوب براي بازتعريف عادلانه جايگاه افراد سازمان.
۲- نوسازي و توانمندسازي سازمان به کمک جريان‌سازي فرهنگ نوآوري.
۳- تمرکز بر استراتژي سازماني و استفاده از ابزارهاي خلاقيت و نوآوري در جهت
پياده‌سازي موفق آن.
۴- آگاهي از اهميت و جايگاه ايده و خلاقيت و تأثير آن در پيشبرد اهداف سازماني.

مدت زمان کارگاه:
کارگاه به شکل یک روزه برگزار می شود و ممکن است در شرایط خاص تعداد روزهای آن افزایش پیدا کند که این موضوع به تعداد مسائل قابل بررسی در کارگاه و تعداد افراد شرکت کننده در آن بستگی دارد.

هزینه کارگاه:
هزینه کارگاه بر اساس تعداد مسائل قابل بررسی و مدت زمان کارگاه محاسبه می شود.

مکان برگزاری کارگاه:
مکان برگزاری کارگاه بر عهده سازمان می باشد.