گریزی بر اقتصاد رفتاری

گریزی بر اقتصاد رفتاری

چرا باهوش‌ها احمق‌اند؟

خودآگاهی از پیش‌داوری‌ها معمولاً تأثیری در کاهش آن‌ها ندارد.

 این مسئلۀ سادۀ ریاضی را در نظر بگیرید: یک راکت و توپْ یک‌دلار و ده‌سنت قیمت دارند. راکت یک دلار گران‌تر از توپ است. قیمت توپ چقدر است؟

 اکثر مردم بلافاصله و با اعتمادبه‌نفسِ هرچه‌تمام جواب می‌دهند: ده سنت. این پاسخ هم بدیهی است و هم غلط. پاسخ درست این است: پنج سنت برای توپ و یک‌دلار و پنج‌سنت برای راکت. بیشتر بخوانید

آیا هوش مصنوعی بر ما غلبه می کند؟

آیا هوش مصنوعی بر ما غلبه می کند؟

شاید بیش از هر دوره دیگری از تاریخ، زندگی انسان در دو دهه اخیر  دست خوش ابزارهای ساخت دست خود بوده است. ابزارهایی که با هدف افزایش آسایش و راحتی ساخته و توسعه داده شده اند اما گاهی نوع نگاه به آن ها، آینده تاریکی را پیش روی ما به تصویر می کشاند. به نظر می رسد هر چه به آینده نزدیک تر می شویم، نقش اساسی انسان به عنوان موجودیت اصلی اجتماع کم رنگ تر شده و در نقطه مقابل ابزارهای مختلف به ویژه ابزارهای ارتباطی و مبتنی بر هوش مصنوعی ریشه ای پر نفوذ خواهند دوانید.  بیشتر بخوانید

آیا تصمیم من یک تصمیم درست است؟

آیا تصمیم من یک تصمیم درست است؟

به نظر می رسد هر عمل و عکس العمل ما به گونه ای تصمیم گیری محسوب می شود. این که امروز با مترو به محل کارم بروم یا تاکسی و یا اینکه از خودروی شخصی استفاده کنم، این که نان سنگک بگیرم و یا لواش، اینکه امروز کتاب بخوانم یا نه، اینکه ادامه تحصیل بدهم یا خیر، این که با فلان شخص ازدواج کنم یا خیر و خیلی اینکه های دیگر. در واقع می توان گفت بیشتر بخوانید

از سرزمین فکر خارج شوید!!!

از سرزمین فکر خارج شوید!!!

سرزمین فکر یک سرزمین ساختگی است که دو نوع موجود غریب در آن ساکن هستند و بایکدیگر در تعامل هستند : ایده ها و نظرات.
بصورت دقیق تر : ایده های تحقق نیافته و نظرات مربوط به این ایده ها.
سرزمین فکر جایی است که همه چیز ها به عنوان یک ایده ی ساده، خالص و انتزاعی شروع می شود. وقتی این ایده ها در این محیط شناور هستند نظرات را به خود جذب می کنند همانند بارنکل ها (نوعی صدف) که به کشتی می چسبند.

سرزمین فکر جای بسیار امنی برای ایده هاست، زیرا آنها تا تبدیل به فرم محسوسی بیشتر بخوانید

۱۷گانه از ایده تا اجرا

۱۷گانه از ایده تا اجرا

زمان آن است که عمل کنیم، حتی در یک اقتصاد ضعیف!
مارک تواین: «رمز پیش افتادن، شروع کردن است و رمز شروع کردن این است که کارهای پیچیده را به وظایف قابل کنترل کوچک‌تر تقسیم کرده و سپس از اولین آنها شروع کرد».
بیشتر بخوانید

تصميم‌گيري و شرايط آن

تصميم‌گيري و شرايط آن

اگر اطلاعات ما براي تصميم‌گيري کافي باشد، آن‌گاه ما به عنوان انسان، زايد خواهيم بود. فقط وقتي دعوت به تصميم‌گيري مي‌شويم که تجزيه و تحليل اطلاعات، حاکي از عدم کفايت اطلاعات باشد. يعني آن هنگام که بايد در مورد چيزي فکر کنيم، حدس بزنيم يا ارزش‌ها و عواطف انساني را به کارگيريم. از اين رو عامل انساني در تصميم‌گيري حياتي است. در نهايت تمام تصميمات عاطفي بیشتر بخوانید