۴ شرط خردمند بودن یک گروه

۴ شرط خردمند بودن یک گروه

اگر گروهی دارای ۴ شرط زیر باشد می‌توان گفت دارای ویژگی خردمندی است. اگر یک گروه بتواند این چهار شرط را داشته باشد به احتمال زیاد قضاوت‌هایش درست خواهد بود. دلیل این موضوع نیز در یک حقیقت ریاضی نهفته است و آن این است که اگر شما از یک گروه به اندازه کافی بزرگ و شکل گرفته از افرادی مستقل و متفاوت ، بیشتر بخوانید

مقدمه‌ای بر خرد جمعی (تخمین وزن گاو نر)

مقدمه‌ای بر خرد جمعی (تخمین وزن گاو نر)

در یک روز پاییزی در سال ١٩٠٦ دانشمند انگلیسی، فرانسیس گالتون، خانه خود را در شهر پلیموت به مقصد یک بازار مکاره در خارج شهر ترک کرد. گالتون ٨٥ ساله آثار کهولت را رفته‌رفته در خود احساس می‌کرد اما هنوز از ذهنی خلاق و کنج‌کاو برخوردار بود، چیزی که در طول عمرش به وی کمک کرده بود به شهرت دست یابد. دلیل شهرت وی یافته‌های او در موردِ وراثت بود که موافقان و مخالفان سرسختی بیشتر بخوانید