ساختار گیمیفیکیشن

ساختار گیمیفیکیشن

امروزه طبق آمارها بیش از ۳ میلیارد ساعت در هفته در کل جهان بازی انجام می‌شود و بیش از ۳۱ میلیون نفر در انگلیس گیمر (gamer) هستند، فرهنگ بازی کردن به شدت در حال گسترش است. از مدیران شرکت‌ها تا زنان خانه‌دار خصوصاً در آمریکا تقریباً هر روز بازی می‌کنند و جهان به سویی می‌رود که همه بیشتر بخوانید

گیمیفیکیشن یا بازی‌آفرینی

گیمیفیکیشن یا بازی‌آفرینی

گیمیفیکیشن به معنی استفاده از بازی‌ها و تفکرات بازی‌گونه در زمینه‌هایی است که ماهیت بازی ندارند و هدف آن ایجاد تعامل و انگیزه در افراد به منظور رسیدن به اهداف است. به طور کلی گیمیفیکیشن ایده‌ای برای استفاده از بازی‌ها و تکنیک‌های بازی برای جلب توجه مخاطب است.
شرکت تحقیقات گارتنر پیش‌بینی کرد که تا سال ۲۰۱۵ سرویس‌های گیمیفیکیشن به اندازه‌ی فیسبوک، ای‌بی، آمازون و غیره مهم خواهد بیشتر بخوانید

بازی مشارکتی

بازی مشارکتی

در نظریه بازی مشارکتی، هدف همه بازیکن‌ها انجام بهترین کاری است که می‌توانند انجام دهند البته نه ضرورتاً به هزینه دیگر بازیکن‌ها. در یک داد و ستد مناسب، هر دو طرف معامله برنده‌اند. معمولاً در این بازی‌ها بیش از یک راه برای بازیکن‌ها وجود دارد تا سود دو طرفه به دست اورند. در واقع مسئله اصلی در بازی مشارکتی پیدا کردن راهی است که سود (منفعت) هر دو طرف را حداکثر کند. نکته اصلی در این گونه بازی، ارزش‌گذاری اشیاء و موقعیت‌هاست. این ارزش‌گذاری بیشتر بخوانید

مقدمه‌ای بر نظریه بازی

مقدمه‌ای بر نظریه بازی


یکی از روش‌ها و نظریاتی که امروزه به شکل گسترده در تمام مسائل اجتماعی، سیاسی، ورزشی و اموزشی و البته اقتصادی از آن استفاده می‌شود نظریه بازی‌ است. تقریباً از ۱۰ سال پیش نظریه بازی با رویکردی جدید و تحت عنوان‌هایی مانند گیمیفیکیشن وارد زمینه‌های بازاریابی و فضای تجارت الکترونیک شده است و نقش مهمی را در جذب مخاطبین و مشتریان ایفا کرده است. به همین منظور و به خاطر اهمیت فراوان آن سعی شده است بیشتر بخوانید