برگزاری رایگان کارگاه مبانی مقدماتی ایده و خلاقیت ویژه سازمان ها

برگزاری رایگان کارگاه مبانی مقدماتی ایده و خلاقیت ویژه سازمان ها

گروه شکارچی ایده با افتخار و با هدف توسعه توان مندی های سازمان ها، اقدام به برگزاری دوره های رایگان مبانی مقدماتی خلاقیت و ایده یابی کرده است. بیشتر بخوانید