آیا تصمیم من یک تصمیم درست است؟

آیا تصمیم من یک تصمیم درست است؟

به نظر می رسد هر عمل و عکس العمل ما به گونه ای تصمیم گیری محسوب می شود. این که امروز با مترو به محل کارم بروم یا تاکسی و یا اینکه از خودروی شخصی استفاده کنم، این که نان سنگک بگیرم و یا لواش، اینکه امروز کتاب بخوانم یا نه، اینکه ادامه تحصیل بدهم یا خیر، این که با فلان شخص ازدواج کنم یا خیر و خیلی اینکه های دیگر. در واقع می توان گفت بیشتر بخوانید

تصميم‌گيري و شرايط آن

تصميم‌گيري و شرايط آن

اگر اطلاعات ما براي تصميم‌گيري کافي باشد، آن‌گاه ما به عنوان انسان، زايد خواهيم بود. فقط وقتي دعوت به تصميم‌گيري مي‌شويم که تجزيه و تحليل اطلاعات، حاکي از عدم کفايت اطلاعات باشد. يعني آن هنگام که بايد در مورد چيزي فکر کنيم، حدس بزنيم يا ارزش‌ها و عواطف انساني را به کارگيريم. از اين رو عامل انساني در تصميم‌گيري حياتي است. در نهايت تمام تصميمات عاطفي بیشتر بخوانید