چگونه بدانیم چکار کنیم؟

چگونه بدانیم چکار کنیم؟

نخستين گام در شکار ايده، داشتن تمايل به شناخت جهان اطراف‌ است ولي پيش از آن بايد خودتان و توانايي‌هاتان را بشناسيد.
اما سوخت مورد نياز براي شکار چيست؟
پاسخ تنها یک جمله است: توانايي‌هاي شما.
در این جا هدف اين نيست آن چه را که يک موسيقي‌دان شب‌هاي شنبه انجام مي‌دهد و يا روشي که يک گرافيست به واسطه‌ي آن به طرحي قوي دست مي‌يابد را بيان کنيم، بلکه منظور از توانايي، بسيار فراتر و گسترده‌تر از چيزي است که اکنون به آن مي‌انديشيد و آن، نشان تجاري شخصي، هويت حرفه‌اي و حتا مفهوم شغلي است که خيلي از مردم به دنبال تقويت و پرورش آن هستند. در واقع درباره‌ي توانايي‌هاي شما در زندگي و به طور ويژه توانايي‌هاي شما در زندگي حرفه‌اي سخن مي‌گوييم. منظور ما توانايي‌هاي سترگ و برتر است.
بیشتر بخوانید